Aktualności

Śledź najnowsze informacje o wydarzeniach
Walne Zgromadzenie Wyborcze Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Żywieckiej
Data: 1 maja 2019
|
Autor:

W dniu 16 kwietnia 2019r. odbyło się Walne Zgromadzenie Wyborcze Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Żywieckiej. Wybrano Zarząd w składzie: Marian Hankus – prezes Marek Gizicki – v-ce prezes Bogdan Łysień – v-ce prezes Marek Biegun – skarbnik Katarzyna Szewc – członek Zarządu Bartłomiej Kręcichwost – członek Zarządu Paweł Wiśniewski – członek Zarządu Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Zdzisława Czerwieniec […]

Czytaj dalej…
posiedzenie Podkomisji Stałej do Spraw Wykorzystania Środków Pochodzących z Unii Europejskiej
Data: 16 marca 2019
|
Autor:

Na zaproszenie Posła Kazimierza Matusznego w dniach 11 – 12 marca br. w Milówce odbyło się wyjazdowe posiedzenie Podkomisji Stałej do Spraw Wykorzystania Środków Pochodzących z Unii Europejskiej. W pracach komisji wzięli udział posłowie: Izabela Kloc, Agata Borowiec, Lech Kołakowski, Maciej Masłowski, Kazimierz Gołojuch oraz Minister Stanisław Szwed. Na temat możliwości wykorzystania regionalnego potencjału rozmawiali parlamentarzyści z samorządowcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych i instytucji regionalnych. Tematyka […]

Czytaj dalej…
Spotkanie Wigilijne SPZŻ
Data: 20 grudnia 2018
|
Autor:

W dniu 19 grudnia 2018 roku miała miejsce uroczyste spotkanie Wigilijne członków i sympatyków Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Żywieckiej. Wszystkich gości przywitał i krótko podsumował mijający rok Prezes SPZŻ Marian Hankus . Nasze spotkanie zaszczycił swoja obecnością Proboszcz Parafii pw. Chrystusa Króla w Żywcu – Sporyszu Ks. Adam Hopciaś. Wspaniałą świąteczna atmosferę dopełnił czas życzeń i tradycyjnego dzielenia się opłatkiem. Dziękujemy wszystkim przybyłym […]

Czytaj dalej…
Spotkanie członków SPZŻ z Posłem i Starostą
Data: 2 grudnia 2018
|
Autor:

W dniu 29 listopada miało miejsce spotkanie przedsiębiorców naszego stowarzyszenia z Posłem Sejmu RP Kazimierzem Matusznym i Starostą Powiatu Żywieckiego Andrzejem Kalatą. Spotkanie prowadził Prezes SPZŻ Marian Hankus. Pierwszym tematem spotkania była ustawa górska będąca w procesie legislacyjnym dotycząca m.in. Beskidu Żywieckiego. Poseł Kazimierz Matuszny przybliżył założenia ustawy w aspekcie rolnictwa na terenach górskich, od strony turystycznej do dyskusji włączył się Edmund Zaiczek-członek honorowy […]

Czytaj dalej…
Spotkanie przedsiębiorców z Posłem do PE Janem Olbrychtem
Data: 28 listopada 2018
|
Autor:

Spotkanie przedsiębiorców z Posłem do PE Janem Olbrychtem Spotkanie, którego organizatorem byli: Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej oraz Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Żywieckiej miało formę kolacji biznesowej połączonej z wykładem Posła do Parlamentu Europejskiego – Janem Olbrychtem. W trakcie spotkania poruszono tematy dot. m.in. obecnej sytuacji geopolitycznej ze szczególnym uwzględnieniem roli Unii Europejskiej i Polski na arenie międzynarodowej; perspektywy nowego budżetu unijnego w skali makroekonomicznej oraz związane z tym perspektywy […]

Czytaj dalej…
Szkolenie dla firm naszego Stowarzyszenia
Data: 18 listopada 2018
|
Autor:

W dniu 13 listopada br. członkowie Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Żywieckiej wzięli udział w szkoleniu przeznaczonym dla firm, które planują w najbliższym czasie: – szkolić swoich pracowników z wykorzystaniem dofinansowania uzyskanego za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (tylko sektor MŚP) i/lub – rozwijać własne zaplecze badawczo-rozwojowe i korzystać z usług badawczo-rozwojowych w ramach Działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach RPO WSL […]

Czytaj dalej…
Spotkanie członków i sympatyków Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku Białej.
Data: 27 września 2018
|
Autor:

Na zaproszenie Pana Janusza Targosza Prezesa Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu przedstawiciele naszego Stowarzyszenia z Prezesem Panem Marianem Hankusem na czele mieli okazje uczestniczyc w spotkaniu Klubu Przedsiębiorcy  RIHiP. Tematami spotkania były platforma komunikacji  BIZNES.GOV.PL . Jest to miejsce zgłaszania idei i usprawnień, narzędziem społecznościowym pozwalającym na przekazywanie do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii pomysłów związanych z obrotem gospodarczym w Polsce, prowadzeniem przedsiębiorstwa, innowacyjnością czy źrodłami finansowania dla […]

Czytaj dalej…
Przedsiębiorcom łatwiej, ale…
Data: 19 września 2018
|
Autor:

Przedstawiciele rządu w Żywcu Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, gościła w Żywcu, w środę 19 września. Towarzyszyli jej przedstawiciele kilku urzędów centralnych, posiadających codzienny kontakt z właścicielami polskich przedsiębiorstw. Przedmiotem spotkania były ułatwienia w prowadzeniu firm, wynikające ze wdrażanych od kilku miesięcy w życie zapisów Konstytucji Biznesu: zmiany w prawie podatkowym, uwarunkowaniach proceduralnych oraz finansowych dotyczące zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego, ulgi w ubezpieczeniach, jak również pakiet […]

Czytaj dalej…
Spotkanie członków SPZŻ z Panem Burmistrzem
Data: 5 sierpnia 2018
|
Autor:

W dniu 2 sierpnia 2018 r. miało miejsce spotkanie przedsiębiorców ze Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Żywieckiej z Panem Burmistrzem Miasta Żywiec Antonim Szlagorem. Na spotkaniu poruszono tematy związane z przyszłością i rozwojem miasta, planowanymi inwestycjami, ekologią oraz turystyką.

Czytaj dalej…
Prace porządkowe nad rzeką Sołą
Data: 7 czerwca 2018
|
Autor:

Wspomagamy mieszkańców Żywieckiej  dzielnicy Zabłocie w działaniach obywatelskich na rzecz odzyskania i porządkowania zasobów przyrodniczych nad rzęką Sołą.    

Czytaj dalej…